Talen Training Centrum

Kursy niderlandzkiego

Kursy języka polskiego

Kursy angielskiego

Search
Generic filters
Sklep

Kursy niderlandzkiego

Kursy polskiego

Kursy angielskiego

O nas

Warunki TTCPolityka prywatności
Kontakt
Purchase

Talen Training Centrum

FAQ

Informacje ogólne:

 

 1. Jakie sposoby nauki języka niderlandzkiego oferuje TTC?

W TTC można się uczyć języka niderlandzkiego w różny sposób:

- na kursie grupowym stacjonarnym

- na kursie grupowym w Twojej firmie, organizowanym przez Twojego pracodawcę

- na kursie online, prowadzonym przy pomocy programu Skype i/lub Hangouts

- na lekcjach indywidualnych w małej grupie

- na lekcjach indywidualnych dla jednej osoby

- na e-platformie nauka 7/24.

 

 1. Czy nauczyciel mówi po polsku?

Tak, nauczyciel mówi też po polsku.

 

 1. Czy wystawiane są rachunki/faktury?

Tak, każdy uczestnik kursu otrzymuje, jako dowód zapłaty rachunek. Wystawiamy też faktury.

 

 1. Czy wystawiane są dyplomy/certyfikaty?

Tak, każdy uczestnik kursu po pomyślnym zakończeniu danego modułu otrzymuje certyfikat TTC z zaznaczonym poziomem znajomości języka niderlandzkiego. Na kursach TTC oceniamy wg poziomów znajomości języka obcego stosowanych w europejskim systemie kształcenia językowego. Poziomy biegłości językowej Rady Europy CEF pozwalają na wyznaczenie standardów dla wszystkich języków obcych oraz możliwość porównania poziomów egzaminów i certyfikatów w różnych językach.

 

 1. Czy są organizowane kursy TTC dla dzieci?

Nie, TTC organizuje kursy tylko dla dorosłych.

 

 1. Jak mogę się zgłosić na kurs?

Na kurs TTC można się zgłosić przez naszą stronę internetową, na której należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy. Znaleźć go można w wielu miejscach na stronie TTC w dziale dotyczącym nauki języka niderlandzkiego. Można się z nami również skontaktować telefonicznie. Po wypełnieniu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO dostajesz od TTC zaproszenia na dany kurs.

 

 1. Jak długo przed rozpoczęciem kursu jest możliwe zgłoszenie rezygnacji?

Rezygnację prosimy zgłaszać jak najwcześniej.

 

 1. Czy mogę zrobić przerwę między jednym modułem, a drugim?

Tak, decyzja należy do Ciebie. Jednak pamiętaj, że przerwy nie służą efektywnej nauce, więc lepiej kontynuować jeden moduł po drugim.

 

 1. Czy jest możliwe ustalenie poziomu znajomości języka niderlandzkiego?

Tak, jest to możliwe. Proponujemy dwa sposoby: rozmowę osobistą lub telefoniczną oraz test pisemny. Prosimy o kontakt telefoniczny w tej sprawie. Możesz też zrobić gratisowy test TTC tutaj.

 

 • Znam już trochę język niderlandzki. Na jaki poziom/moduł się nadaję?

Jest to łatwe do ustalenia. Proponujemy dwa sposoby ustalenia poziomu znajomości języka niderlandzkiego: rozmowę osobistą lub telefoniczną oraz test pisemny. Prosimy o kontakt telefoniczny w tej sprawie. Możesz też zrobić gratisowy test TTC tutaj.

 

 

Sprawy organizacyjne dotyczące kursów grupowych stacjonarnych:

 

 1. Z ilu modułów składa się kurs grupowy języka niderlandzkiego TTC?

Kurs grupowy składa się z 6 modułów: M1, M2, M3, M4, M5, M6. Jest możliwość nauki na wyższych modułach i konwersacji.

 

 • Jak liczne są grupy na kursach grupowych?

Grupy na kursach TTC są około 10-12 osobowe.

 

 • Jakie podręczniki obowiązują na kursach?

Oto podręczniki, obowiązujące na naszych kursach:

 

Niderlandzki krok po kroku.

Niderlandzki od podstaw część 1.

Gramatyka języka niderlandzkiego krok po kroku.

Niderlandzki od podstaw część 2 - czasowniki.

Mów co chcesz po holendersku.

Niderlandzki drugi krok.

Fiszki.

Na wyższych modułach / konwersacjach korzystamy z różnych podręczników, w zależności o potrzeb i możliwości grupy.

 

 • Czy każdy moduł kursu kończy się sprawdzeniem znajomości językaniderlandzkiego?

Tak, każdy moduł kończy się testem sprawdzającym znajomość języka niderlandzkiego.

 

 • Czy egzamin / test końcowy jest obowiązkowy?

Nie, test nie jest obowiązkowy, ale jest warunkiem otrzymania certyfikatu.

 

 • Czy muszę zakupić podręczniki obowiązujące na kursie, jeśli już je posiadam?

Nie, w tym wypadku nie musisz kupować podręczników. Prosimy nie przynosić na kursy skopiowanych książek (obowiązuje nas ustawa o prawach autorskich).

 

 • Kiedy mogę zakupić podręczniki obowiązujące na kursie?

Podręczniki można zakupić przed rozpoczęciem kursu przez nasz webshop lub na pierwszej lekcji.

 

 • Jak długo trwa jedna lekcja?

Jedna lekcja trwa 2,5 godziny zegarowe.

 

 • Ile razy w tygodniu odbywają się lekcje?

Lekcje odbywają się zwykle raz w tygodniu.

 

 • O jakiej porze odbywają się lekcje?

Lekcje mogą się odbywać w różnych dniach i godzinach. Zobacz aktualny rozkład. Masz inne życzenie dotyczące terminu zajęć skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

 

 • Jak długo trwa jeden moduł kursu?

Jeden moduł to 20 godzin zegarowych nauki, podzielonych na 8 lekcji po 2,5 godziny. W sumie 8 tygodni, czyli dwa miesiące nauki. W miesiącach letnich organizowane są w wybranych miejscowościach kursy o innym podziale godzin.

 

 • Co dzieje się po wypełnieniu przeze mnie formularza zgłoszeniowego na kurs?

Wypełniony formularz zgłoszeniowy trafia do naszej administracji. Osoba, która go wypełniła zostaje wpisana na listę zainteresowanych danym kursem. Na krótko (około 10 dni) przed rozpoczęciem kursu wszyscy wcześniej zgłoszeni otrzymują od nas mailem lub SMS-em zaproszenie na dany kurs i adres. Jeśli nie otrzymasz zaproszenia na kurs, na który się zapisałeś, spójrz ponownie do Planu kursów na naszej stronie internetowej i sprawdź aktualną datę rozpoczęcia kursu. Oczywiście zawsze zapraszamy do kontaktowania się z nami, mailowo lub telefonicznie.

 

 

 • Czy mogę opuścić jakąś lekcję?

W wyjątkowych przypadkach można opuścić lekcję i zaległość nadrobić we własnym zakresie. Radzimy jednak brać udział we wszystkich lekcjach.

 

 • Czy mogę kontynuować naukę na wyższym module w innej miejscowości?

Tak, mocną stroną naszej szkoły jest między innymi to, że można się przenieść na kurs do innej miejscowości.

 

 • Czy mogę się przenieść z kursu grupowego stacjonarnego na kurs online iodwrotnie?

Tak, jest taka możliwość. Po skończeniu modułu stacjonarnego można się przenieść na kurs online i odwrotnie.

 

 • Czy przed rozpoczęciem kursu jest spotkanie organizacyjne?

Nie, bo wszystkie informacje dotyczące kursów znajdziesz na naszej witrynie www.talentraining.nl. Dzięki naszej stronie internetowej oraz świetnie działającej linii telefonicznej o wszystkim jesteś poinformowany/-a już przed rozpoczęciem nauki. Szanujemy Twój czas! Pozostałe sprawy administracyjne zaplanowane są na pierwszej lekcji, około 20 minut.

 

 • Na stronie internetowej nie ma podanych wszystkich adresów, pod którymi odbywają się lekcje.Gdzie można je znaleźć?

TTC stara się organizować zajęcia najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Dysponujemy wieloma placówkami i dlatego adres aktualnej placówki przesyłamy mailem lub SMS-em osobom zapisanym na dany kurs.

 

 • W jaki sposób zostanę powiadomiony o kursie grupowym?

Informacja o planie kursów jest na bieżąco aktualizowana na naszej stronie internetowej.
Na krótko (około 10 dni) przed rozpoczęciem kursu wszyscy wcześniej zgłoszeni otrzymują od nas SMS-em zaproszenie na dany kurs. Prosimy o potwierdzenie udziału w kursie, ewentualnie o wiadomość o rezygnacji. W SMS-ie podany jest między innymi adres, pod którym odbywa się kurs.

Jeśli nie otrzymasz zaproszenia na kurs, na który się zapisałeś, spójrz ponownie do Planu kursów na naszej stronie internetowej i sprawdź aktualną datę rozpoczęcia kursu. Oczywiście zawsze zapraszamy do kontaktowania się z nami, mailowo lub telefonicznie.

 

 

Sprawy organizacyjne dotyczące kursów online i indywidualnych:

 

 • Czy program obowiązujący na kursie online jest taki sam, jak na kursie grupowym stacjonarnym?

Tak, na kursach online i grupowych obowiązuje ten sam program.

 

 • Czy mogę się przenieść z kursu online na kurs grupowy stacjonarny i odwrotnie?

Tak, jest taka możliwość. Po skończeniu modułu stacjonarnego można się przenieść na kurs online i odwrotnie.

 

 • Co dzieje się po wypełnieniu przeze mnie formularza zgłoszeniowego na kurs?

Wypełniony formularz zgłoszeniowy trafia do naszej administracji. Osoba, która go wypełniła zostaje wpisana na listę zainteresowanych danym kursem. Po tym, kiedy opłata za kurs wpłynie na konto TTC nauczyciel nawiązuje z Tobą kontakt i zaczynasz lekcje.

 

 • W jaki sposób otrzymuję materiały do nauki na kursie online?

Materiały do nauki przesyłane są drogą mailową. Nagrania tekstów audio przesyłane są w formacie MP3.

 

 • Czy lekcje w ramach kursu online i nauki indywidualnej podzielone są też namoduły?

Kurs online składa się też z modułów, podobnie jak kurs grupowy stacjonarny. Nauka dopasowana jest natomiast do indywidualnych potrzeb i Twoich możliwości.

 

Sprawy finansowe:

 

 • Jaka jest cena kursów TTC?

Ceny kursów podane są tutaj.

 

 • Jaki jest sposób płatności za kurs?

Za kurs można zapłacić przelewając należność na konto Talen Training Centrum: numer  NL 12 RABO 01580 72 979 SOEST. Prosimy o podanie nazwiska i nazwy miejscowości, w której uczęszczasz na kurs.
Najpóźniej należy zapłacić gotówką na początku pierwszej lekcji.

 

 • Kiedy należy zapłacić za kurs?

Prosimy o uiszczenie zapłaty za kurs przed rozpoczęciem nauki, a najpóźniej gotówką na początku pierwszej lekcji.

 

 • Jaka jest cena podręczników na poszczególne moduły?

Ceny podręczników są takie same jak w naszym sklepie - cennik. Uczestnicy kursów mogą liczyć na różnorodne rabaty.

 

 • Czy mogę liczyć na zniżkę na kurs i podręczniki?

TTC oferuje kursy po bardzo przystępnej cenie, w związku z czym nie jest możliwe dawanie zniżek na opłaty za kurs.

Z kolei na podręczniki oferujemy zniżki w zależności od przeprowadzanych akcji.

 

 • Czy muszę się liczyć z dodatkowymi kosztami na kursie?

Nie, płacisz jedynie za jeden moduł kursu i odpowiednio za podręczniki w zależności od modułu. Test, jego ocena oraz certyfikat i rachunek / faktura są gratis.

 

 • Jaka jest cena certyfikatu?

Certyfikat – orginał wydajemy gratis.

 

 • Jaka jest cena egzaminu / testu?

Test końcowy dla uczestników na naszych kursach jest gratis.

 

 • Czy wydatki na naukę mogę odliczyć od podatku?

Tak, można je odliczyć od podatku. Sprawdź tylko, czy przekroczyłeś kwotę €250,00 w roku kalendarzowym (informacja z 2015).

 

 • Czy przysługuje mi zwrot kosztów kursu, jeśli z przyczyn losowych / niezależnych ode mnie muszę przerwać naukę?

Niestety, koszty kursu nie są zwracane. Koszty kursu są zwracane tylko w przypadku, gdy kurs nie dojdzie do skutku.

 

 • Jak mogę zapłacić za kurs online?

Za kurs online można zapłacić przelewając należność na konto Talen Training Centrum: numer  NL 12 RABO 01580.72.979 SOEST.

 

 • Zgubiłem/am certyfikat/rachunek. Czy mogę otrzymać kopię?

Tak, istnieje taka możliwość za opłatą. Cena kopii wraz z przesyłką wynosi €15,00.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram