Talen Training Centrum

Cursussen Nederlands

Cursussen Pools

Zakelijk

Search
Generic filters
Webshop

Zakelijk

Cursussen Nederlands

Cursussen Pools

E-platform

Menu

Over ons

Algemene voorwaardenPrivacyverklaringContacteer ons
Purchase
Search
Generic filters

Talen Training Centrum

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Cursussen

1a. Wij accepteren inschrijvingen voor cursussen per telefoon of e-mail.
1b. Betaling van de cursus (volledig) voor aanvang van de cursus op het TTC-rekening.
1c. Betaling is mogelijk (volledig) via overschrijving of contant uiterlijk tijdens de eerste les.
1d. Bij tussentijdse beëindiging van het onderwijs wordt de vergoeding niet gerestitueerd.
1e. Tijdens de laatste les ontvang je een certificaat (die de voltooiing van de cursus op een bepaald niveau bevestigt).
1f. Als het niet mogelijk is om het certificaat persoonlijk af te halen, dien je zelf het ophalen te regelen. Voor de verzending van facturen en certificaten alsook voor de afgifte van duplicaat rekenen wij een vergoeding van € 15.
1g. TTC behoudt zich het recht voor een eerder geplande cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht situaties.
1u. TTC behoudt zich het recht voor om - in overeenstemming met de ingediende aanmeldingen - de regels met betrekking tot de cursus aan te passen aan het aantal aanmeldingen.
1i. In geval van annulering van lessen wegens bijzondere redenen, garandeert TTC dat de lessen op een andere, vooraf met de klanten overeengekomen datum worden gegeven. Bij annulering van een cursus door TTC, zal TTC het eerder betaalde bedrag binnen 10 werkdagen terugstorten.
1j. Op een later tijdstip overstappen naar de cursus, met behoud van het cursusgeld.
Het is mogelijk om tijdens de cursus (cursus A) over te stappen naar de cursus op een later tijdstip (cursus B). Op cursus B kun je het resterende aantal lessen gebruiken tot het einde van cursus A vanaf het moment dat jij jouw wens om later over te stappen naar de cursus per post of e-mail aan het TTC-kantooradres beata@talentraining.nl hebt doorgegeven (niet bij de leraar).
Het overmaken van het cursusgeld is mogelijk tot 6 maanden vanaf de start van cursus A. Je kunt in heel Nederland overstappen naar elke klassikale cursus op hetzelfde niveau als cursus A. De TTC is niet verantwoordelijk als de cursus binnen 6 maanden wordt afgerond niet op het gegeven niveau en in de gekozen stad plaatsvindt, is de TTC niet verantwoordelijk voor het vinden van en informeren over een alternatieve cursus. Dit houdt in dat de cursist tijdens cursus A zelf cursus B kiest, waarnaar hij/zij als onderdeel van de vergoeding voor cursus A wil overmaken en hierover per e-mail TTC informeert naar het volgende adres: beata@talentraining.nl.
1k. De klant is verantwoordelijk voor de aan TTC verstrekte persoonsgegevens. Het gevolg van het verstrekken van valse gegevens is dat TTC een factuur en certificaat uitgeeft met deze gegevens.
1l. De opdrachtgever heeft 14 dagen bedenktijd voor aanvang van de gekozen taalcursus Nederlands.
1m. Annulering van de les door de opdrachtgever is in uitzonderlijke gevallen mogelijk 14 werkdagen van tevoren.

Artikel 2. Privé en online lessen

2a. Hiervoor gelden dezelfde regels als in artikel 1 (1a, 1b, 1d, 1h).
2b. Het overeengekomen aantal lesuren wordt uiterlijk een maand na de laatste geplande les afgerond.

Artikel 3. Boek bestellingen

3a. TTC verwerkt boekopdrachten na vooruitbetaling op de bankrekening, zie punt 1b.
3b. Bestelde boeken worden binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling op de bankrekening van TTC naar het opgegeven adres (in Nederland) verzonden.

Artikel 4. Privacy

4a. TTC heeft een privacy beleid.
4b. De gegevens van hun klanten, die ze zelf aanleveren, zijn enkel bedoeld om hen te voorzien van de informatie die ze vragen. Door TTC hun gegevens te verstrekken, stemmen klanten ermee in.
4c. Foto's en video's die tijdens de cursussen met toestemming van de aanwezigen zijn gemaakt, kunnen worden gebruikt voor interne behoeften van TTC en online worden gepubliceerd (bijv. sociaal media, TTC-website).

Artikel 5. Registratie voor de TTC-nieuwsbrief

5a. Door het aanmeldingsformulier voor de cursus of het informatieformulier in te vullen, ga je ook akkoord met het inschrijven op de TTC-nieuwsbrief mailinglijst. Je kunt zich op elk moment afmelden voor deze lijst met behulp van de daarvoor bestemde optie in de ontvangen nieuwsbrief.

Artikel 6. Het annuleringssysteem

Tot 14 dagen na registratie heeft de klant een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd. De bedenktermijn vervalt indien het eerste leermoment heeft plaats gevonden. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt € 50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 3 dagen vanaf de ingangsdatum wordt een vergoeding van EUR 75 in rekening gebracht.

Artikel 7. Klachten

Als u een klacht heeft, neem dan contact met ons op per mail: info@talentraining.nl met de details. Wij registreren uw klacht bij Talen Training Centrum en sturen u vervolgens binnen drie dagen na ontvangst een ontvangstbevestiging van uw klacht. We hebben acht weken om uw klacht in behandeling te nemen. Mocht er langere tijd nodig zijn dan krijgt u binnen deze termijn van 8 weken een nieuwe termijn te horen. Klachten blijven strikt vertrouwelijk. Indien u zich niet kunt vinden in ons antwoord, dan leggen wij uw klacht graag voor aan een onafhankelijke derde (gegevens: Ch. Van der Heijden,  vanderheijden.chris@gmail.com). Klachten en hoe deze op te lossen worden geregistreerd en bewaard voor een periode van twee jaar.

Artikel 8. Het eigendomsrecht en het copyright

Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal (boeken, audiomateriaal, video's) berust bij het Talen Training Centrum. Net zoals het copyright voor het leermateriaal berust bij TTC.

Goedgekeurd en getekend te Soest op 01-08-2022
dr. T. Schothuis Jaskólska

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram