Talen Training Centrum

Kursy niderlandzkiego

Kursy języka polskiego

Kursy angielskiego

Search
Generic filters
Sklep

Kursy niderlandzkiego

Kursy polskiego

Kursy angielskiego

E-platforma

Menu

O nas

Warunki TTCPolityka prywatności
Kontakt
Purchase
Search
Generic filters

Talen Training Centrum

Poziomy CEF

Opis poziomów według CEF

(Common European Framework of Reference for Languages)

W TTC Talen Training Centrum oceniamy znajomość języka niderlandzkiego wg kryteriów, stosowanych w europejskim systemie kształcenia językowego.

Oceniane są 4 umiejętności: mówienia, czytania, rozumienia i pisania.
Poziomy biegłości językowej wg CEF Rady Europy pozwalają na wyznaczenie standardów dla wszystkich języków obcych oraz możliwość porównania poziomów egzaminów i certyfikatów w różnych językach.

Poniższe poziomy, uzupełnione cyfrą po kropce (A1.1, A1.2, A1.3, B1.1, B1.2, B1.3...), to szczegółowe oznaczenie poziomu znajomości języka. Na przykład: A1.1 - masz opanowane ¼ poziomu A1, A1.2 - masz opanowane 1/2 poziomu A1, A1.3 - masz opanowane 3/4 poziomu A1, całe A1 - masz opanowane wszystkie umiejętności wymagane na tym poziomie.

 

 

Opis poziomów:

A0 – Osoby na poziomie całkiem początkującym (nieoficjalny poziom CEF), które rozpoczynają naukę języka obcego od podstaw.

Użytkownik zaawansowany C2 Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych, streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.
C1 Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle, nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów. Potrafi budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych, służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu.
Użytkownik samodzielny B2 Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych, przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć tak w przypadku jednej jak i drugiej strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię odnośnie związanych z nimi, często sprzecznych ze sobą, problemów. Analizując je, umie wykazać ich pozytywne i negatywne aspekty.
B1 Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw znanych, związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie, dotyczące projektu lub pomysłu.
Użytkownik początkujący A2 Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia, często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.
A1 Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste wypowiedzi, mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. Może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy.

 

Przydatna informacja:

Osobom ubiegającym się pracę w Holandii serwis werk.nl poleca stworzenie swojego CV w formacie EuroPass. W formacie tym stosuje się te same metody oceniania znajomości językowej, dodatkowo w rozbiciu na poszczególne umiejętności. Więcej o poziomie oceny umiejętności językowych możecie poczytać na stronie poświęconej Europass. Możecie też poprosić naszych nauczycieli o pomoc w ocenie umiejętności językowych.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram